תוצאות הסקר: הילדים שלי לומדים ב

 אופקים
64.8%
 מרחבים
8.4%
 אשכול
9.2%
 אשל הנשיא
6.6%
 פנימיה
3.8%
 שובל
7.1%
סה"כ משתתפים בסקר:546
שתף את הסקר

סקרים נוספים