תוצאות הסקר: ועדה קרואה טובה לעיר

 לשנה אחת בלבד
17%
 לשנתיים מהיום
8%
 לפחות שלוש שנים
64.2%
 לחמש שנים (עד לבחירות במועדן)
10.8%
סה"כ משתתפים בסקר:212
שתף את הסקר

סקרים נוספים