תוצאות הסקר: למי שייכת העיר?

 לעסקנים פוליטיים
23.2%
 למשפחות חמולה
6.2%
 לתושבי העיר
44.6%
 לאף אחד
5.4%
 נמאס לי, אני עוזב!
20.5%
סה"כ משתתפים בסקר:112
שתף את הסקר

סקרים נוספים