תוצאות הסקר: בחירות באופקים, מתי?

 באופן מיידי
46.7%
 נובמבר 2009
20%
 נובמבר 2010
13.3%
 לא בוער
20%
שתף את הסקר

סקרים נוספים