תוצאות הסקר: סקר מתדלקים צרכני

 סונול
21.6%
 פז
11.4%
 דלק
5.7%
 טן
50%
 אחר (מחוץ לעיר)
11.4%
סה"כ משתתפים בסקר:88
שתף את הסקר

סקרים נוספים