תוצאות הסקר: מוקד רופא לילה

 לא נחוץ בעיר
1.7%
 צריך שיהיה בעיר
11.7%
 חובה בכל עיר
86.7%
סה"כ משתתפים בסקר:60
שתף את הסקר

סקרים נוספים