תוצאות הסקר: קניות באופקים עושים ב

 מגה
26.1%
 שופר סל
26.1%
 מחסני השוק
47.8%
 מכולת שכונתית
0%
שתף את הסקר

סקרים נוספים